కాలం ఒడిలో మరొక ఏడాది కరిగిపోయింది. ఎన్నో అనుభూతులు మిగిల్చిన 2017 మరికొన్ని గంటల్లో వెళ్లిపోనుంది. ఈ ఏడాదిలో ఎదురైన జీవితకాలపు జ్ఞాపకాలు, నేర్చుకొన్న గుణపాఠాల నుంచి మరో ముందడుగు వేసే వినూత్న సందర్భం. వేడుకలతో నూతన సంవత్సరాన్ని స్వాగతించే ఈ తరుణంలో అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.Recent Storiesbpositivetelugu

సంతోషమయ జీవితానికి..

మనిషి సంతోషంగా జీవితాన్ని గడపాలంటే సంతృప్తి చాలా అవసరం. అయితే మనిషి కోరికలు అనంతం. ఎన్ని కోరికలు తీరినా, మళ్లీ 

MORE
bpositivetelugu

నేడే శుభ శుక్రవారం

మానవాళి పాపాలను దేవుని కుమారుడైన  ఏసుక్రీస్తు తాను  శిలువనెక్కి మోశారు. సిలువపై ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమస్త 

MORE