కాలం ఒడిలో మరొక ఏడాది కరిగిపోయింది. ఎన్నో అనుభూతులు మిగిల్చిన 2017 మరికొన్ని గంటల్లో వెళ్లిపోనుంది. ఈ ఏడాదిలో ఎదురైన జీవితకాలపు జ్ఞాపకాలు, నేర్చుకొన్న గుణపాఠాల నుంచి మరో ముందడుగు వేసే వినూత్న సందర్భం. వేడుకలతో నూతన సంవత్సరాన్ని స్వాగతించే ఈ తరుణంలో అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.Recent Storiesbpositivetelugu

మహిళా.. సాగిపో

"మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడనిదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు. ఏ పక్షీ ఒకే రెక్కతో ఎగరలేదు." – స్వామి వివేకానంద.

MORE
bpositivetelugu

ఉగాది పంచాంగ శ్రవణం విశిష్టత

ఉగాది నాడు సాయంత్రం వేళ తప్పక ఆచరించే పండుగ విధుల్లో పంచాంగ శ్రవణం ముఖ్యమైనది. పంచాంగం అంటే ఐదు 

MORE