మానవాళి పాపాలను దేవుని కుమారుడైన  ఏసుక్రీస్తు తాను  శిలువనెక్కి మోశారు. సిలువపై ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమస్త ప్రపంచాన్నీ ప్రక్షాళన చేశారు. పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారం శుక్రవారం ఉదయం ఆరు గంటల సమయంలో ఆయనను శిలువపై వేలాడదీశారు. ఈ సమయంలోనే ప్రభువు తన అనుయాయులకు ఏడు వాగ్దానాలు చేశారు. అనంతరం కొన్ని గంటలపాటు నరక బాధను అనుభవించిన ఆ మానవతా మూర్తి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో తన ఆత్మను సమర్పించారు. సర్వ మానవాళి కోసం ఆయన చిందించిన రక్తం నిర్దోషమైనది. బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆయన తప్ప మరొక మార్గమూ లేదు. ఆయన తప్ప మరొక దైవమూ లేదు. ఈ రోజును విమోచన దినంగా, శుభ శుక్రవారంగా క్రైస్తవ సోదరులు పాటిస్తారు. ఈ రోజు ఆయన శిలువపై చెప్పిన మాటలను స్మరిస్తూ ప్రార్థన చేయటంతో బాటు కొందరు ఉపవాసం ఉంటారు.Recent Storiesbpositivetelugu

మహిళా.. సాగిపో

"మహిళల స్థితిగతులు బాగుపడనిదే సమాజం అభివృద్ధి చెందదు. ఏ పక్షీ ఒకే రెక్కతో ఎగరలేదు." – స్వామి వివేకానంద.

MORE
bpositivetelugu

నేడే శుభ శుక్రవారం

మానవాళి పాపాలను దేవుని కుమారుడైన  ఏసుక్రీస్తు తాను  శిలువనెక్కి మోశారు. సిలువపై ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమస్త 

MORE