మానవాళి పాపాలను దేవుని కుమారుడైన  ఏసుక్రీస్తు తాను  శిలువనెక్కి మోశారు. సిలువపై ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమస్త ప్రపంచాన్నీ ప్రక్షాళన చేశారు. పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారం శుక్రవారం ఉదయం ఆరు గంటల సమయంలో ఆయనను శిలువపై వేలాడదీశారు. ఈ సమయంలోనే ప్రభువు తన అనుయాయులకు ఏడు వాగ్దానాలు చేశారు. అనంతరం కొన్ని గంటలపాటు నరక బాధను అనుభవించిన ఆ మానవతా మూర్తి ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో తన ఆత్మను సమర్పించారు. సర్వ మానవాళి కోసం ఆయన చిందించిన రక్తం నిర్దోషమైనది. బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ఆయన తప్ప మరొక మార్గమూ లేదు. ఆయన తప్ప మరొక దైవమూ లేదు. ఈ రోజును విమోచన దినంగా, శుభ శుక్రవారంగా క్రైస్తవ సోదరులు పాటిస్తారు. ఈ రోజు ఆయన శిలువపై చెప్పిన మాటలను స్మరిస్తూ ప్రార్థన చేయటంతో బాటు కొందరు ఉపవాసం ఉంటారు.Recent Storiesbpositivetelugu

స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

ఎందరో వీరుల త్యాగం, మరెందరో మహానుభావుల స్వప్నం.. నేటి మన  స్వతంత్రం. 

MORE
bpositivetelugu

గురుదేవోభవ

మన సంస్కృతిలో గురువుకు ఎంతో విశిష్ఠమైన స్థానం ఉంది. ఇతర దేశాలకు భిన్నంగా మన దేశంలో గురువు కేవలం అధ్యాపకుడు 

MORE