రెండు చేతులు పైకెత్తి వేసే ఆసనం గనుక దీనికి ఊర్ధ్వహస్తాసనం అని పేరు. రోజూ ఈ ఆసనాన్ని సాధన చేసేవారికి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రావు. ఈ ఆసన సాధన ఎలాగో తెలుసుకుందాం. 

సాధనా విధానం

  • బోర్లా పడుకొని చేతుల మీద శరీర బరువు నిలపాలి. తలను పాము పాడగా మాదిరిగా పైకిలేపి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు నడుమును పైకి లేపి ఒక్కో కాలు ముందుకు తెచ్చి నిటారుగా నిలబడాలి.
  • ఇప్పుడు రెండు అరచేతులూ దగ్గరకు తెచ్చి కలపాలి. చేతివేళ్ళు మెలివేసుకొని చేతులెత్తాలి.
  • చేతులు అలాగే ఉంచి నెమ్మదిగా శ్వాస వదులుతూ నడుము పైభాగాన్ని కుడివైపుకు వంచాలి. శ్వాస పీలుసూ తిరిగి యధాస్థితికి రావాలి.
  • తర్వాత ఇలాగే.. నడుమును ఎడమవైపుకు వంచి చేయాలి. కుడి - ఎడమ 5 సార్లు, ఎడమ-కుడి 5 సార్లు వంచి సాధన చేయాలి. ఈ ఆసనంలో నడుము మాత్రమేకాళ్ళు చేతులు వంచరాదు.

ప్రయోజనాలు

  • పెద్దపేగు కదలికలు మెరుగుపడతాయి.
  • ఉదరంలో చిక్కుకున్న వ్యర్థాలు వదిలిపోతాయి.
  • సుఖ విరేచనం అవుతుంది.Recent Storiesbpositivetelugu

సంతోషమయ జీవితానికి..

మనిషి సంతోషంగా జీవితాన్ని గడపాలంటే సంతృప్తి చాలా అవసరం. అయితే మనిషి కోరికలు అనంతం. ఎన్ని కోరికలు తీరినా, మళ్లీ 

MORE
bpositivetelugu

నేడే శుభ శుక్రవారం

మానవాళి పాపాలను దేవుని కుమారుడైన  ఏసుక్రీస్తు తాను  శిలువనెక్కి మోశారు. సిలువపై ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించి సమస్త 

MORE